Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh

1 kết quả
Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh

Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Lễ ...
    Trước         Sau