Thái Nguyên 20
Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 60%
mây đen u ám
Cập nhật: 08-12-2021 23:01:04
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 08/12/2021 00:00 12 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 08/12/2021 03:00 19 mây thưa
Thứ tư, 08/12/2021 06:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 08/12/2021 09:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 08/12/2021 12:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 08/12/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 08/12/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 08/12/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 09/12/2021 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 09/12/2021 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 09/12/2021 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 09/12/2021 09:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 09/12/2021 12:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 09/12/2021 15:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 09/12/2021 18:00 18 mây đen u ám
Thứ năm, 09/12/2021 21:00 17 mây cụm
Thứ sáu, 10/12/2021 00:00 17 mây cụm
Thứ sáu, 10/12/2021 03:00 23 mây rải rác
Thứ sáu, 10/12/2021 06:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 10/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 10/12/2021 12:00 21 mây đen u ám
Thứ sáu, 10/12/2021 15:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 10/12/2021 18:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 10/12/2021 21:00 18 mây cụm
Thứ bảy, 11/12/2021 00:00 18 mây cụm
Thứ bảy, 11/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 11/12/2021 06:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 11/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 11/12/2021 12:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 11/12/2021 15:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 11/12/2021 18:00 19 mây cụm
Thứ bảy, 11/12/2021 21:00 18 mây rải rác
Chủ nhật, 12/12/2021 00:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 12/12/2021 03:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 12/12/2021 06:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 12/12/2021 09:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 12/12/2021 12:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 12/12/2021 15:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 12/12/2021 18:00 19 mây đen u ám
Chủ nhật, 12/12/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 13/12/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 13/12/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 13/12/2021 06:00 24 mây cụm
Thứ hai, 13/12/2021 09:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 13/12/2021 12:00 20 mây thưa
Thứ hai, 13/12/2021 15:00 20 mây cụm
Xem thêm
    Trước         Sau