Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Đức hỗ trợ BioNTech 445 triệu USD để nghiên cứu vắcxin ngừa COVID-19

1 kết quả
Đức hỗ trợ BioNTech 445 triệu USD để nghiên cứu vắcxin ngừa COVID-19

Đức hỗ trợ BioNTech 445 triệu USD để nghiên cứu vắcxin ngừa COVID-19

BNT162 là một trong 3 chương trình vắcxin được nhận tài trợ trong gói 750 triệu euro của Chính phủ Đức nhằm tăng năng lực sản xuất tại Đức và ...
    Trước         Sau