Thái Nguyên 31
Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 62%
mây rải rác
Cập nhật: 21-04-2021 12:00:27
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mây đen u ám
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 24 mưa vừa
Xem thêm
    Trước         Sau