Thái Nguyên 20
Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Cập nhật: 17-10-2021 06:30:55
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 03:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 06:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 17/10/2021 09:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 12:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 18:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 17/10/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 18/10/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 09:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 18/10/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 19/10/2021 09:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 12:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 18:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 19/10/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 03:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 06:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 20/10/2021 09:00 28 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 12:00 25 mây cụm
Thứ tư, 20/10/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 20/10/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 03:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 21/10/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 21/10/2021 21:00 17 mây đen u ám
Xem thêm
    Trước         Sau