Thái Nguyên 28
Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 89%
mây cụm
Cập nhật: 23-04-2021 09:30:22
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 27/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 28/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Xem thêm
Mang Tết đến vùng biên cương
    Trước         Sau