Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, trao đổi thảo luận để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát bầu cử tại các địa phương…

Thông qua hội nghị sẽ giúp cán bộ Mặt trận nắm bắt được nội dung, tình hình kết quả triển khai, giám sát công tác bầu cử tại địa phương, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của nhân dân.

Ngay sau hội nghị tập huấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát bầu cử tại từng địa phương và ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ.../.