Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, các nhà trường trên địa bàn huyện Đại Từ đã tổ chức tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi hoặc chuyển đến để tiếp nhận và bố trí, sắp xếp lớp học theo đúng đối tượng; quan tâm hỗ trợ các điều kiện học tập cần thiết, như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ cũng đã có chỉ đạo tới các trường học trên địa bàn huyện tạo mọi điều kiện cho các em học tập và tiến hành đánh giá, công nhận kết quả học tập chính thức của các em trong thời gian học tập tại huyện Đại Từ trước khi quay trở lại trường./.