Xin chờ trong giây lát...

Sức khỏe tâm thần cho mọi người

16/10/2020 07:54
Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần luôn được ngành y tế Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện, qua đó đã góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, giúp người bệnh có thể trở lại cuộc sống bình thường.