sua doi loi lam viec theo tu tuong ho chi minh
Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại xã Điềm Mặc (huyện Định Hoá) trong một căn nhà sàn lợp lá được dựng trên đồi Khau Tý.

Cách đây 73 năm, tối 19/5/1947, từ làng Xảo (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cán bộ cảnh vệ và giúp việc trèo đèo, lội suối sang ATK Định Hoá. Ngày 20/5/1947, Người đến ở và làm việc tại xã Điềm Mặc (huyện Định Hoá) trong một căn nhà sàn lợp lá được dựng trên đồi Khau Tý. Chị Hoàng Thị Hiệp, Ban quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa cho biết: "Tại đây, Bác đã ở trong một khoảng thời gian là từ ngày 20/5/1947 cho đến cuối tháng 11/1947. Trong quãng thời gian đó, đã có rất nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra tại đây như, Bác Hồ ra Chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công của thực dân Pháp năm 1947. Và có một sự kiện rất là quan trọng nữa, đó là vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1947, trong khi thực dân Pháp đang điên cuồng mở các cuộc tấn công lên Việt Bắc thì cũng tại căn lán nhỏ này, Bác Hồ đã hoàn thiện cuốn sách "Sửa đối lối làm việc", với bút danh X.Y.Z, để bồi dưỡng tác phong Đảng viên trong điều kiện Đảng ta đang cầm quyền".

sua doi loi lam viec theo tu tuong ho chi minh
Cuốn sách "Sửa đối lối làm việc" được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành vào tháng 10/1947.

Nội dung tác phẩm “Sửa đối lối làm việc” là những ưu tư, nỗi khắc khoải của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn cán bộ, đảng viên nhận thức đúng được vị trí, vai trò của mình để làm việc, cống hiến vì hạnh phúc nhân dân. Người xem cán bộ là cái “gốc” của mọi công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Người cũng nghiêm khắc phê bình những khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ, đồng thời đề ra những quan điểm và giải pháp về vấn đề này. Tác phẩm đã trình bày một cách hệ thống những tư tưởng đổi mới về xây dựng. GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: "Chính trên quê hương Cách mạng Thái Nguyên này, Bác viết "Sửa đối lối làm việc". Đây là tác phẩm thể hiện tư tưởng đổi mới đầu tiên của Bác trong điều kiện Đảng đã cầm quyền. Trong tác phẩm, Người đặc biệt nhấn mạnh phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng mà Bác gọi đó là "Lối làm việc".

Đã 73 năm trôi qua, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” càng có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang cách mạng”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng và giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Ông Đặng Văn Sử, Bí thư Chi bộ xóm Cà Phê, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên khẳng định: "Chúng tôi xác định sẽ vất vả cũng không sao, miễn là làm sao mang lại được cuộc sống no ấm cho nhân dân. Đồng thời, động viên nhân dân kịp thời để làm sao nhân dân có được khí thế trong việc sản xuất cũng như tinh thần phấn khởi yêu quê hương đất nước".

Ông Phùng Văn Đăng, Chủ tịch UBND xã Điềm Mặc, Định Hóa cũng cho rằng: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là làm việc cho dân và vì dân, cùng với nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa khẳng định: "Chúng tôi xác định luôn luôn là những người cán bộ, đảng viên, những người công bộc của nhân dân nên phải vì nhân dân mà phục vụ, để chăm lo đến đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn của huyện và quan tâm tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện".

Ông Ngô Sơn Hà, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cùng đồng quan điểm rằng: "Chúng tôi trở về với địa phương cũng luôn luôn cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn gương mẫu trước nhân dân, vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Trong những ngày tháng năm lịch sử, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả tấm lòng tôn kính. Những lời dạy của Người trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” sẽ luôn là tài sản vô giá, là ánh dương soi đường, chỉ dẫn để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng tiếp tục nỗ lực thi đua phấn đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đưa Đảng ta ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.