Sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của công dân
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Phin ở tổ 8, phường Tích Lương, thành phố Sông Công.

Hộ bà Lại Thị Giá - là mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Phin được UBND thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999, diện tích đất cấp là 200m² đất ở và 136m² đất vườn. Năm 2007, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, UBND thành phố Thái Nguyên (khi đó chưa cắt về TP Sông Công) đã có Quyết định thu hồi 90m² đất của hộ bà Giá theo Quyết định số 1269 của UBND tỉnh và chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình bà Giá đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công đường Quốc lộ 37 theo quy định. Năm 2021, bà Nguyễn Thị Phin đã có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sông Công đo đạc tách thửa để thực hiện quyền thừa kế đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Giá.

Qua rà soát tại dự án này cũng có nhiều hộ gia đình được xác định và giảm trừ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương tự hộ bà Lại Thị Giá. UBND thành phố Sông Công báo cáo và đề xuất UBND tinh cho chủ trương điều chỉnh các Quyết định 1269 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 1865 của UBND thành phố Thái Nguyên theo hướng điều chỉnh diện tích thu hồi 90m² đất ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Lại Thị Giá và giải quyết các trường hợp tương tự.

Kết luận buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Sông Công phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên đo đạc tại thực địa và giải quyết dứt điểm vụ việc cho công dân trước ngày 30/8/2022. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, xem xét các diện tích khác trên cùng tuyến để giải quyết./.