Sớm đưa thông tin thống kê về tỉnh lên ứng dụng “C-ThaiNguyen”

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp trao đổi về tình hình hoạt động của Cục thống kê tỉnh thời gian qua và động viên các cán bộ, công chức của đơn vị nỗ lực hơn nữa trong công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 8 tháng vừa qua, Cục Thống kê đã chủ động thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thống kê thông tin tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, hàng quý và 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Cục đã thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên và xử lý thông tin thống nhất theo chương trình của Tổng cục thống kê...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của Cục Thống kê trong công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên các báo cáo thống kê cần phân tích sâu hơn, có thêm những báo cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội và cần đưa ra những nhận định, đánh giá để giúp cấp ủy, chính quyền có những chính sách, chiến lược phát triển phù hợp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện rõ những "con số biết nói" về phát triển KT-XH của tỉnh, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Thống kê tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê... Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông để từ tháng 10 tới, đưa các thông tin, số liệu báo cáo thông kê về tỉnh lên Ứng dụng “C-ThaiNguyen”, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong công tác tra cứu các số liệu về tỉnh. Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã xem xét và giải quyết ngay tại buổi làm việc.