Sớm bàn giao đất tái định cư cho công dân
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.

Theo trình bày của bà Hiển và ông Duyên, năm 2021, thực hiện xây dựng đường Động Lực, gia đình bà bị thu hồi 265m2 đất tại thửa đất số 329, tờ bản đồ số 5, phường Đồng Bẩm, trên phần đất bị thu hồi có tài sản là toàn bộ khu nhà ở và nhà xưởng của gia đình. Gia đình bà Hiển đã xây dựng nhà tạm trên phần đất liền kề thửa đất số 329. Tiếp tục năm 2022, thực hiện dự án khu dân cư Nhị Hoà, phường Đồng Bẩm, gia đình bà bị thu hồi 300m2 đất ở còn lại của đất số 329, tuy nhiên đến nay gia đình chưa được giao đất tái định cư. Gia đình bà mong muốn cơ quan chức năng sớm thực hiện việc giao đất tái định cư, cấp phép xây dựng để gia đình ổn định cuộc sống.

Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân, cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với gia đình thống nhất vị trí tái định cư, trên cơ sở đó thực quy trình giao đất tái định cư nhanh chóng đảm bảo đúng các quy định pháp luật cho gia đình bà Hiển. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/05/2023.