Sớm đưa đề án phát triển cây chủ lực của tỉnh vào thực tế
Cây na trở thành sản phẩm nông sản chủ lực của xã La Hiên, huyện Võ Nhai

Xã La Hiên - huyện Võ Nhai vốn luôn được xem là “vựa” cây ăn quả của tỉnh với hơn 250 ha trồng na và gần 100 ha cây ăn quả các loại. Trong đó, na được xác định là loại cây ăn quả thế mạnh bởi có đặc tính sinh trưởng phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Nhờ trồng na, nhiều hộ dân trong xã La Hiên có thu nhập khoảng 200 đến 250 triệu đồng/năm.

Na La Hiên được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể và mới được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao. Đây là cơ hội lớn, không chỉ khẳng định tiêu chuẩn, chất lượng mà còn góp phần quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong, ngoài tỉnh và vươn xa hơn.

Ông Lê Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, huyện Võ Nhai chia sẻ về cách làm của địa phương: “Xác định cây na và cây nhãn là cây chủ lực phát triển trên địa bàn, nên xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa bà con đi học tập các mô hình ở xã bạn, tỉnh bạn về cây dài vụ và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho bà con”.

Cùng với phát triển thế mạnh về cây na, huyện Võ Nhai cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất lúa tập trung với quy mô 300 - 500ha, vùng sản xuất chè tập trung với quy mô 600 - 1.000ha, vùng sản xuất rau, quả với quy mô từ 1.000 - 1.500ha, vùng sản xuất cây dược liệu tập trung dưới tán rừng với quy mô 500 - 1.000ha, vùng trồng cây gỗ lớn với quy mô 4.000 - 5.000ha và vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung. Để thực hiện chủ trương này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu phát triển từ 1 đến 2 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện để trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với vùng sản xuất tập trung. Đồng thời, xây dựng vùng sản xuất tập trung trên cơ sở nhu cầu thị trường và định hướng vùng chuyên canh; mở các lớp tập huấn và thực hiện các mô hình sản xuất cây ăn quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình VietGap.

Ông Nông Minh Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Võ Nhai cho biết: “Hiện nay, cây na trên địa bàn huyện Võ Nhai có khoảng trên 560 ha đang cho thu hoạch. Bà con làm na cho thu nhập khoảng 400-500 triệu/ha, lãi ròng khoảng 170-200 triệu/ha”.

Đối với huyện Đồng Hỷ - một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn của tỉnh. Xác định thế mạnh về điều kiện địa hình và thổ nhưỡng, trong những năm qua, huyện đã thực hiện quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những vùng có điều kiện phù hợp nhất để trồng cây ăn quả tập trung theo hướng hàng hóa.

Cụ thể, tại một số địa phương đã chuyển đổi sang trồng nhãn, ghép cải tạo giống nhãn có năng suất, chất lượng cao như tại các xã: Hóa Thượng, Hóa Trung, Khe Mo. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã hình thành được vùng trồng cây có múi. Qua đó, đã đưa giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng cây ăn quả đạt trên 200 triệu đồng/năm, tăng 144 triệu đồng/ha/năm so với 2010, cao hơn 97 triệu đồng/ha so với diện tích đất trồng trọt khác hiện nay trên địa bàn.

Sớm đưa đề án phát triển cây chủ lực của tỉnh vào thực tế
Ông Đỗ Phi Long, xóm Na Long, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ: “Gia đình tôi năm nào cũng vậy, mỗi khi thu hoạch quả xong là phải chăm bón, tỉa cành, xử lý sâu bọ, xử lý đến khi ra hoa đậu quả mới có thành quả như bây giờ”.

Các vùng chuyên canh cây ăn quả của Thái Nguyên đang dần được mở rộng quy mô do nhu cầu thị trường ngày càng cao. Thực tế cũng cho thấy, tư duy và thói quen của người tiêu dùng hiện nay đã có sự thay đổi, không đơn thuần chỉ là nhu cầu ăn các loại quả ngon mà còn phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, tiêu chuẩn hữu cơ đã trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng suất và chất lượng, hướng tới xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương, xây dựng các chuỗi liên kết, cung ứng xuất khẩu trong nước và quốc tế.

Ông Trần Văn Nhâm, xóm Tiên Trường 2, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ chia sẻ mong muốn: “Nhà nước và các nhà khoa học cần có sự liên kết chặt chẽ với người nông dân để sản phẩm bưởi hay cây chè - cây mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên mỗi ngày một phát triển”.

Toàn tỉnh Thái Nguyên đã hình thành được 8 vùng sản xuất chuyên canh hoa quả các loại với tổng diện tích trên 420 ha, tập trung tại các địa phương có truyền thống trồng cây ăn quả của tỉnh như: Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Võ Nhai. Bởi vậy, đề án “Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” xác định mục tiêu xác lập được các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực, tập trung. Để thực hiện được mục tiêu đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về bố trí đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, những cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ về quy mô sản xuất, sản lượng đối với sản phẩm chủ lực đã đề ra.

Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đối với việc tiêu thụ các sản phẩm cây trồng trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi. Nhưng để nâng cao giá trị sản phẩm thì cần phải hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”.

Được thông qua tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, để sớm đưa đề án “Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” vào thực tiễn thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tăng cường sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng tăng trưởng bền vững nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng: “Việc lựa chọn đề án phát triể sản phẩm chủ lực là một trong những bước thực hiện định hướng chỉ đạo của Chính phủ về phát triển 3 trục sản phẩm. Trên cơ sở đó, chúng ta lựa chọn những sản phẩm chủ lực, quy hoạch, định hướng ra vùng sản xuất, xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa giá trị cao với quy mô sản xuất lớn, để nâng cao thu nhập của khu vực nông thôn và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới”.

Để tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, nâng cao thu nhập cho người nông dân, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây ăn quả, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, khoanh vỏ, kích thích ra hoa, chống rụng quả; đẩy mạnh chuyên canh các loại cây ăn quả theo hướng an toàn VietGap gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho các loại quả đặc trưng từng vùng.

Có thể thấy, việc từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ đang dần khẳng định rõ hiệu quả trong thực tiễn tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Hướng đi này, không chỉ là cơ sở nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích sản xuất mà còn giúp tăng thu nhập cho người nông dân, đẩy nhanh quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh./.