Sơ kết 5 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (CTTS 20-4)
Một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương đề ra.

Tỷ lệ Đảng viên tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ ngày càng cao, năm 2020 đạt trên 98%; các cơ quan, đơn vị xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên được khen thưởng; Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh liên tục 4 năm 2016, 2018, 2019, 2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng./.