“Số hóa” công tác đảng
Chủ trương “số hóa” đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt và quản lý đảng viên

Là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, Thái Nguyên đã nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương này với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Đặc biệt triển khai Quyết định số 27 ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên cho ra mắt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: "Thông qua việc ứng dụng này, chúng tôi thấy rằng việc quản lý đảng viên, cán bộ chặt chẽ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chiết xuất sử dụng dữ liệu đảng viên và các dữ liệu của cán bộ nhanh chóng kịp thời, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên, có đầy đủ dữ liệu để thực hiện, vì vậy công tác nghiên cứu khoa học về đảng viên, về cán bộ có những dự báo và những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng đảng viên".

“Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên” ứng dụng đầu tiên được tích hợp các công nghệ hiện đại, điển hình như: Công nghệ định danh điện tử giúp Đảng viên dễ dàng thông qua thẻ đảng đề đăng ký tài khoản; quản lý thông tin cá nhân duy nhất và an toàn trên môi trường số. Công nghệ tổng hợp tiếng nói hỗ trợ việc tiếp cận, triển khai các chính sách, đường lối và hoạt động của Đảng một cách thuận tiện nhất.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Đảng nhanh nhạy, kịp thời sát đúng với tình hình để mỗi đảng viên có thể sử dụng cái sổ tay đảng viên điện tử giống như sổ tay và trước đây dùng để ghi chép, thì bây giờ thay bằng việc đi chép sẽ ghi vào sổ tay đảng viên điện tử giúp tra cứu thuận lợi hơn. Sau này khi triển khai các chủ trương của Đảng thông qua sổ tay giảng viên điện tử".

“Số hóa” công tác đảng

Đầu năm 2022, Thái Nguyên chính thức triển khai đồng loạt ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử tại 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. “Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động”, Thái Nguyên phấn đấu mục tiêu hoàn thành cài đặt và ứng dụng vào sử dụng rộng rãi trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đảng viên Hoàng Thế Thay, Đảng bộ xã Động Đạt, huyện Phú Lương chia sẻ: "Chúng tôi thấy rất phấn khởi. Sau này là chúng tôi sẽ mở ứng dụng này ra đọc, để là hiểu biết các thông tin của Đảng".

Nhờ vào ứng dụng "Sổ tay Đảng viên điện tử" mà giờ việc học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, "Số hóa" công tác Đảng, không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng mà còn giúp các đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Đảng viên Chi bộ Thanh tra, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải cho biết: "Chúng tôi thường xuyên được cập nhật trên điện thoại, trên máy tính để bất cứ chỗ nào cũng có thể cập nhật được các chỉ đạo của cấp ủy, qua đó tiếp cận được thông tin chỉ đạo và thực hiện kịp thời. Quá trình thực hiện có thắc mắc thì chúng tôi được hỗ trợ trên ứng dụng trợ lý ảo, thực hiện hướng dẫn trên web 24/7".

“Số hóa” công tác đảng
"Số hóa" công tác Đảng là sự cụ thể hoá trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên

"Số hóa" công tác Đảng là sự cụ thể hoá trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Đây là chủ trương sát, đúng, góp phần quan trọng, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững ở 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Rất đầy đủ và đảm bảo giúp cho đảng viên là thực hiện đúng theo điều lệ Đảng theo các quy định, chủ trương nghị quyết của Trung ương. Ứng dụng tính năng ưu việt là khi chủ trương nào ban hành ra, chúng tôi có thể lấy được ý kiến đánh giá của đảng viên và các tổ chức Đảng trong thời gian rất ngắn, thông qua ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, chúng tôi sẽ biết chủ trương đó có phù hợp hay không".

Với quyết tâm từng bước "số hóa" công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, "Sổ tay Đảng viên điện tử" là bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực. Đây tiếp tục là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc. “Mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.