Sơ duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
Sơ duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022.

Tại buổi sơ duyệt, các nghi thức của Lễ khai mạc như diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng; rước đuốc, thắp đuốc truyền thống diễn ra theo đúng kịch bản. Tiếp đó là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Thái Nguyên - Khát vọng phát triển”.

Ngay sau buổi sơ duyệt, BTC đã họp rút kinh nghiệm khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện kịch bản màn đồng diễn nghệ thuật đảm bảo sự liền mạch, kết nối giữa các phần, các chương; sử dụng đạo cụ, âm thanh phù hợp để làm nổi bật nội dung, ý nghĩa chương trình. Các ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát tất cả các khâu, bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự để Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa ngày hội thể thao lớn của toàn tỉnh.