Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên vững vàng bước vào công cuộc chuyển đổi số - đã psts 9.3
Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí so với trước đây.

Hiện nay, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đang tiếp nhận và giải quyết 123 thủ tục hành chính; trong đó, đã có tới 66 thủ tục được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đặc biệt, số hồ sơ giải quyết thông qua hình thức này chiếm đại đa số. Trong năm 2020, đã có gần 11.000 hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chiếm xấp xỉ 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận của Sở. Ông Trần Anh Sơn, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp – Năng lượng, Sở Công thương Thái Nguyên cho biết: "Với việc áp dụng môi trường điện tử thì việc lưu chuyển các văn bản, hồ sơ rất nhanh chóng. Các chuyên viên, cán bộ trong phòng thường xuyên túc trực, triển khai thực hiện, xử lý ngay, kịp thời vào mọi lúc, mọi nơi, có thể giải quyết các công việc để đáp ứng được yêu cầu, rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp".

Với đặc thù là các thủ tục hành chính do Sở Công thương cung cấp có đối tượng phục vụ chủ yếu là doanh nghiệp nên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có nhiều thuận lợi. Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp họ giảm thời gian, chi phí so với trước đây. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Thái cho hay: "Đặc biệt, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp như: chi phí đi lại, văn phòng phẩm, nhân công,; trước đây phải 1-2 người tham gia nhưng nay có thể ngồi tại văn phòng sử dụng dịch vụ công, rất tốt đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong các khâu đột phá trong hoạt động cải cách hành chính đã được Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả trong những năm qua. Chính vì vậy, từ năm 2017 đến nay, Sở Công thương luôn đứng ở thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp sở, ngành, địa phương.

Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên vững vàng bước vào công cuộc chuyển đổi số - đã psts 9.3
Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Chúng tôi sẽ triển khai sâu rộng, thực hiện tốt Nghị quyết chuyển đổi số của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành Công thương. Đặc biệt, lấy yếu tố người đứng đầu và đi tiên phong, kế thừa những kết quả đã đạt được về giải quyết dịch vụ công trực tuyến trong năm vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh để tất cả các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công thương sẽ được phục vụ nhân dân ở mức độ 4. Chúng tôi sẽ rà soát tất cả thủ tục hành chính của ngàng Công thương những thủ tục nào còn chưa phù hợp thì sẽ cắt giảm".

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến được coi là một trong những giải pháp quan trọng của ngành Công thương Thái Nguyên, nhằm hướng tới sự hài lòng người dân, doanh nghiệp và đây cũng là nền tảng để Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên triển khai công cuộc chuyển đổi số theo tinh thân chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025./.