Mô hình chăn nuôi gà sinh sản
Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và đề xuất với sở Công thương phối hợp với các sở ban ngành giải quyết những vấn đề như: vấn đề thuế môi trường trong lĩnh vực khai khoáng, hỗ trợ doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, nâng cao số lượng và chất lượng các hội chợ trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Với tinh thần đồng hành, cầu thị, lắng nghe, lãnh đạo sở đã trực tiếp trả lời, làm rõ những nội dung doanh nghiệp đã đề cập. Đối với một số đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền của sở sẽ được tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành giải quyết theo quy định.