Sẽ sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng, trong đó, nổi bật: đã tập trung phối hợp tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ; khẩn trương triển khai các đề án, nhiệm vụ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm công tác của đơn vị, địa phương và cho ý kiến vào Dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao sự cần thiết của việc rà soát, sàng lọc đảng viên, nhằm làm trong sạch đội ngũ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong các đề án về công tác Tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 và đề tài cấp tỉnh về số hóa do Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm chủ đề tài; tham mưu cho cấp ủy các cấp kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ; quan tâm xây dựng và triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đảm bảo đúng đối tượng, khách quan./.