Trong đó, đến năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Trong đó, trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng 45%; hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.