Bài, ảnh tham gia chuyên mục xin gửi về: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; email: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Thực hiện Phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” do Tổng cục Chính trị phát động, tuổi trẻ ở các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến (SK), cải tiến kỹ thuật, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, học tập, công tác của toàn quân.

sang tao tien quan vao khoa hoc va cong nghe
Học viên Học viện Quân y trong giờ thực hành.

Hướng dẫn thực hiện phong trào do Tổng cục Chính trị ban hành, xác định: Toàn quân phấn đấu có 70% trở lên đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng lập và duy trì có hiệu quả “Quỹ khuyến khích, phát triển tài năng trẻ” và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST); 100% tổ chức cơ sở đoàn có SK, cải tiến kỹ thuật được áp dụng. Hằng năm, có từ 60% đến 70% đơn vị đầu mối trực thuộc bộ có công trình (CT), SK tham dự Giải thưởng TTST trong quân đội; có 50% sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, chất lượng tốt; 20% CT, SK có hàm lượng kỹ thuật cao, có giá trị trong hoạt động quân sự, sản xuất, kinh doanh…

Triển khai thực hiện phong trào, các đơn vị trong toàn quân đã có nhiều mô hình, cách làm nhằm phát huy sức sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu của tuổi trẻ.

Trung tá Ngụy Mạnh Thăng, Trưởng ban Thanh niên Tổng cục Kỹ thuật-một trong những đơn vị có nhiều CT, SK được ứng dụng hiệu quả, cho biết: Tổ chức đoàn các cấp trong tổng cục luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho ĐVTN nhận thức sâu sắc hiệu quả của phong trào là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị VMTD, nên đã phát huy được tiềm năng, sức trẻ, ý chí và nghị lực của ĐVTN thi đua nghiên cứu khoa học, SK, cải tiến kỹ thuật. Các đơn vị cũng thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức đoàn. Những bài học, phương thức, cách làm hay của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là của các điển hình tiên tiến được phổ biến và nhân rộng. 5 năm qua, tuổi trẻ tổng cục có gần 1.000 CT, SK thiết thực.

Qua hơn 4 năm thực hiện, Phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN trong toàn quân hăng hái tham gia với hàng nghìn đề tài, CT, SK, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước, quân đội hàng nghìn tỷ đồng; nhiều CT, SK tham dự và đoạt Giải thưởng TTST trong quân đội.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết: Năm 2017 có gần 400 CT, SK tham dự Giải thưởng TTST trong quân đội. Các CT, SK được ứng dụng nhiều thành quả khoa học công nghệ mới, hiện đại; được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo; được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở. Nhiều CT, SK đề xuất những giải pháp, kỹ thuật mới tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành quả khoa học công nghệ mới, làm lợi về kinh tế, tiết kiệm thời gian, công sức của bộ đội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phục vụ hiệu quả hiện đại hóa quân đội.

Bài và ảnh: MAI HƯƠNG