Sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường
Trạm quan trắc tự động và giám sát môi trường thông qua hệ thống camera tại KCN Sông Công I.

Hiện nay, cùng với việc phát huy tối đa công suất hoạt động, Nhà máy Kẽm Điện phân, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico còn duy trì ổn định hệ thống xử lý khí thải và thay đổi một số nguyên phụ liệu trong sản xuất, góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và môi trường. Nhà máy đã đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải quan trắc tự động.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Giám đốc Nhà máy Kẽm điện phân, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico thông tin: “Chúng tôi đã xây dựng trạm quan trắc tự động. Đến nay, chúng tôi đã quản lý được môi trường nhà máy cũng như gửi thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo cập nhật 24/24h”.

Đối với khu công nghiệp Sông Công I, khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, được hình thành từ năm 1999, do các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, vì vậy, các cấp các ngành của tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường.

Hiện, khu công nghiệp Sông Công I có Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2000m3/ngày đêm, với modul sinh học và modul lý hóa nhằm xử lý triệt để nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất có chứa kim loại, đồng thời đầu tư lắp quan trắc tự động và giám sát môi trường thông qua hệ thống camera.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên khẳng định: “Trang thiết bị, vật tư thường xuyên được bảo dưỡng, thay mới. Do vậy, đảm bảo nhà máy hoạt động theo quy trình vận hành. Nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn cho phép, quy chuẩn 40 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường”.

Hàng năm, thành phố Sông Công đều ra văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh các vụ việc gây ô nhiễm môi trường

Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công cho biết: “Các dự án trong giai đoạn trước đây trong khu công nghiệp Sông Công I chuyên sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp như thép, quặng, khi sản xuất còn gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Chúng tôi đã khắc phục bằng cách lắp các trạm quan trắc. Khi có kết quả thì chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc xử lý chất thải ảnh hưởng đối với môi trường”.

Với hướng phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, mỗi công ty, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Sông Công cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm đời sống, sản xuất của người dân./.