Sẵn sàng tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2022 tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Khu Công nghiệp Sông Công I, huy động khoảng 5.500 người thuộc nhiều lực lượng, đơn vị và phương tiện tham gia.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho buổi diễn tập của Công an tỉnh và các đơn vị liên quan; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung chi tiết để tập luyện và tổ chức thành công buổi diễn tập.