Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Động lực phát triển nông thôn
HTX chè La Bằng có 3 sản phẩm trà đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Cây Chè là cây trồng mũi nhọn của huyện Đại Từ và sản phẩm trà cũng được đánh giá là một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Tận dụng lợi thế này HTX chè La Bằng đã tranh thủ nhiều nguồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương để đầu tư, nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm trà. Với 3 sản phẩm trà đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm đạt cấp quốc gia là minh chứng cho hiệu quả đầu tư này.

Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc HTX Chè La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Việc hỗ trợ cho HTX về nâng cấp về máy móc thiết bị như máy đóng gói liên hoàn, máy xao chè bằng ga, điện, máy hút chân không. Từ những hỗ trợ đó, chúng tôi nâng cao được giá trị sản phẩm cũng như giải phóng được lao động, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên, và việc sản xuất kinh doanh của HTX cũng được tăng cao".

“Khát vốn” luôn là rào cản trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhở và vừa như DN Song Vũ Minh Thế với 2 lần hỗ trợ vốn từ Trung tâm Khuyến công tỉnh, doanh nghiệp đã có thêm nguồn tài chính và động lực để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, đơn vị tập trung vào một số sản phẩm chủ chốt, thế mạnh như: tôn sao chè bằng điện, máy vò chè bằng inox.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Động lực phát triển nông thôn

Anh Nguyễn Minh Thế, Giám đốc Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế, Đại Từ, Thái Nguyên chia sẻ: "Nhờ có nguồn hỗ trợ đó, chúng tôi đã đầu tư máy móc để lập trình trên máy tính và cắt trên máy nên sản phẩm rất đẹp, đạt được những tiêu chí về hình thức và chất lượng".

Bà Lê Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cũng tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các cơ sở trong việc lập hồ sơ, thủ tục pháp lý để hưởng chính hỗ trợ ưu đãi nhất từ khuyến công của tỉnh và Trung ương, đặc biệt là quảng bá các sản phẩm của mình thông qua các hội chợ thương mại triển lãm".

Từ năm 2015 đến nay, thông qua ngồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, huyện Đại Từ đã thực hiện 40 đề án hướng về phát triển công nghiệp vùng nông thôn, với tổng trị giá trên 21 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ trên 5,4 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ, xây dựng và phát triển 31 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây cũng là chìa khóa mở để huyện Đại Từ đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các khu vực nông thôn.

Ông Phạm Quang Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ khẳng điịnh: "Chúng tôi phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp dựa vào các thế mạnh trên địa bàn, đặc biệt phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng các mô hình liên kết chuỗi phát triển các HTX, và đã có các chính sách thu hút nhà đầu tư, tạo điều kiện cho nông dân có điều kiện để liên kết phát triển các sản phẩm của mình".

Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, dự toán kinh phí hỗ trợ cho phát triển CN-TTCN trên địa bàn huyện Đại Từ là hơn 7 tỷ đồng; trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công tỉnh là 5 tỷ đồng, ngân sách huyện là hơn 2 tỷ đồng. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ, cùng định hướng đúng đắn trong phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ góp phần để nông thôn Đại Từ phát triển theo hướng bền vững./.