Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì các hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác rà soát, quy hoạch cán bộ các cấp. Đồng chí cho rằng, quy hoạch, rà soát quy hoạch tốt sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nuôi nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết: Thực hiện quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, BTV Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch về việc rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031. Trên tinh thần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ, quy hoạch của các ngành, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã rà soát, thông qua danh sách nguồn nhân sự cơ bản đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm cơ sở thực hiện các bước theo quy định.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đồng chí đề nghị các đại biểu cần bám sát điều kiện, tiêu chuẩn của từng chức danh; tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cho ý kiến khách quan, dân chủ; góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển trong giai đoạn tới.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, tại các hội nghị, theo quy trình 5 bước của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn danh sách bổ sung quy hoạch quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030; 2026-2031./.