Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện - BHYT hộ gia đình
Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến việc mở rộng diện tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tính đến ngày 30/9/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 22.000 người, đạt trên 82% kế hoạch; Số người tham gia BHYT đạt gần 94% kế hoạch.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, từ nay đến hết năm 2021, ngành Bảo hiếm xã hội và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, mục tiêu phấn đấu mở rộng thêm khoảng 19.000 người tham gia BHXH bắt buộc, 4000 người tham gia BHXH tự nguyện và 76.000 người tham gia BHYT.

Ngay sau Lễ ra quân, Bảo hiếm xã hội và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị khách hàng tiềm năng tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt và tại UBND xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên.