Ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử
Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử

Theo Giấy phép xuất bản mới số 213/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại vào ngày 13/4/2021, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/năm; Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề 2 số/năm; Tạp chí in tiếng Anh 2 số/năm và Tạp chí điện tử (ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh). Đây là bước ngoặt ghi dấu ấn và khẳng định bước trưởng thành quan trọng của Tạp chí qua gần 27 năm phát triển.

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông cho biết: “Trong quá trình phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đang và sẽ tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, trong đó, việc giao lưu và hội nhập ngày càng được đẩy mạnh. Tạp chí sẽ đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tạp chí nghiên cứu, trao đổi học thuật, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu khoa học; là diễn đàn tri thức, giáo dục... dành cho tri thức, các nhà nghiên cứu khoa học, học viên, sinh viên về lĩnh vực lý luận chính trị và báo chí, truyền thông nói riêng cũng như các khoa học xã hội và nhân văn nói chung”.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điều hành Học viện yêu cầu: Để gánh vác trọng trách của một tạp chí khoa học chuyên ngành đáp ứng sự phát triển chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong thời gian tới, Tạp chí cần năng động, sáng tạo hơn nữa để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình. Đặc biệt, với Tạp chí điện tử cần nghiên cứu để có thể là đơn vị tham gia tích cực vào phát triển các ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống dữ liệu lớn, kết nối toàn cầu, dự báo và đón bắt các xu hướng mới nảy sinh của hoạt động báo chí, không chỉ trong khuôn khổ những nội dung có tính đặc thù để phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Học viện mà còn phục vụ nhiệm vụ tư vấn chính sách cho các cơ quan Đảng và Nhà nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa và báo chí truyền thông.

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Tổng biên tập của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đầu tư hơn nữa về nguồn kinh phí và nhân lực để Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín, xứng đáng với vị thế là tạp chí khoa học uy tín hàng đầu của hệ thống báo chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam nói chung và tiếp tục vươn ra thế giới.

Độc giả có thể truy cập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử tại các địa chỉ: https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/; https://llcttt.vn/; https://llcttt.edu.vn/; https://lyluanchinhtrivatruyenthong.online.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bản in tiếng Việt số thường kỳ, số chuyên đề, Tạp chí in tiếng Anh và Tạp chí điện tử là bộ phận cấu thành cơ quan ngôn luận và diễn đàn khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; có chức năng công bố, giới thiệu, thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị truyền thông, báo chí và truyên truyền; là diễn đàn khoa học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông.
Tạp chí là một địa chỉ tin cậy trên mặt trận lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa và báo chí truyền thông của Đảng, có uy tín trong giới nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội, là một trong những ấn phẩm được đánh giá cao trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và báo chí khối Đảng.