Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, toàn tỉnh đã xóa toàn bộ các phòng học tạm, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục. Các nhà trường trong tỉnh đã được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu học tập phục vụ cho chương trình mới.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động. Các hoạt động giáo dục trong thời điểm dịch bệnh bùng phát không bị ngưng trệ. Các nhà trường đã sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp dạy học trực tuyến, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm học và tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành giáo dục.

Năm học 2021-2022, năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm đầu thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục triển khai và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị năm học.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình, đề án, kế hoạch lớn phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 theo đúng lộ trình đã đặt ra.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục đào tạo năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, như: Việc xây dựng chuẩn đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; vấn đề dạy thêm học thêm gây áp lực với giáo viên và học sinh thời gian trên lớp; tăng cường đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đạo đức lối sống cho HSSV; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chủ động thích ứng với dịch bệnh, tập trung bồi dưỡng ngoại ngữ cho học sinh; quan tâm chính sách giáo dục ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vùng dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ. Triển khai xây dựng thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thông qua. Trong đó tập trung vào công tác rèn luyện đạo đức lối sống, lý tưởng giao dục cách mạng, chú trọng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho học sinh sinh viên.

Đồng chí yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên toàn ngành tích cực thể hiện sự năng động, sáng tạo và bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu các điểm trường để tiến tới xây dựng phương án ghép các điểm trường hợp lý, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Ngành Giáo dục tiếp thu các ý kiến góp ý trong hội nghị theo tinh thần học hỏi, sáng tạo, để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất./.