Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân, gây thiệt hại về kinh tế cũng như tác động đến tâm lý xã hội. Đây là những nguyên nhân chính khiến việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Cụ thể: năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Tuy nhiên, một số lĩnh vực, trong đó có khu vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, vui chơi giải trí không đạt tốc độ tăng như kỳ vọng. Do đó, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm, trong quý IV phải có sự bứt phá lớn và phải đạt tốc độ tăng trưởng 9,4%. Riêng đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, đòi hỏi giá trị sản xuất công nghiệp trong quý IV phải đạt trên 246.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với cùng kỳ. Đối với vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt tối thiểu 28.000 tỷ đồng trong quý IV để đảm bảo nguồn lực tăng trưởng cả năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để phục hồi, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tinh Thái Nguyên trong năm 2021.

Với quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng ngân sách Nhà nước bền vững. Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đang đầu tư sớm hoàn thành đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án có vốn ngoài ngân sách hoàn thành đúng tiến độ, tạo ra năng lực mới tăng thêm cho nền kinh tế./.