Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn  trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.

10 năm kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh chưa từng có, mang lại những kết quả có tính bước ngoặt. Báo cáo tổng kết của BCĐ Trung ương nêu rõ: Chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng bài bản, hiệu quả, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm quý, tính răn đe ngày càng mạnh mẽ hơn. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ngày càng củng cố. Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc. Các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168 nghìn đảng viên, hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự.

Tại Thái Nguyên, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính riêng 06 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 359 tổ chức đảng và 202 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 56 đảng viên, trong đó có 09 cấp ủy viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 213 đảng viên (tăng 13 tổ chức và 198 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021). Qua kiểm tra, kết luận 02 tổ chức đảng và 73 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 35 đảng viên. Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo.

Đúc rút lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ trung ương khẳng định với quyết tâm chính trị rất cao, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đó khẳng định mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tiếp tục khẳng định đây là công cuộc “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống, tham nhũng tiêu cực, bởi đây là cánh tay nối dài của BCĐ Trung ương, góp phần kịp thời ngăn chặn đẩy lùi, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên – những vấn đề được coi là cốt lõi của tham ô, tham nhũng.

Yêu cầu nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới cần quyết tâm chính trị cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ hơn nữa, có như vậy tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân./.