Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Đánh giá tại hội nghị, đa số các ý kiến thống nhất với nhận định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên 9.500 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu tăng hơn 32% kế hoạch năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 49% kế hoạch so với Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 40% kế hoạch địa phương triển khai; thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả khả quan, hiện tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh là 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng kí đạt gần 10,3 tỷ USD; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả, 99% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 70% được tiêm mũi nhắc lại lần 1.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức liên quan đến nguy cơ dịch bệnh, lạm phát... Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã phân tích, đánh giá tình hình, làm rõ thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là những chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch để kịp thời điều chỉnh, khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu cho năm 2022 và cả giai đoạn một cách đồng bộ, quyết liệt, đúng quy trình, thủ tục, nhưng phải đảm bảo được mục tiêu, chỉ tiêu; 3 ngành chủ đạo trong chương trình mục tiêu phải có văn bản gửi báo cáo về UBND tỉnh và có phần cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện; khó khăn, vướng mắc phải báo cáo thường xuyên. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các huyện, thành phố phải rà soát thật kỹ và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tiêm phòng vắc xin, để yên tâm sản xuất, kinh doanh trong tình trạng an toàn nhất".

Đối với các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu các giải pháp, áp dụng quy định của pháp luật tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; dành nguồn lực ưu tiên cho các dự án khu dân cư, khu đô thị, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; an sinh xã hội...

Nêu cao tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, địa phương tăng cường chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra giám sát, thường xuyên; bám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và cả nhiệm kỳ./.