Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách Nhà nước năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên chủ trì thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Nguyên - Gia Lai - Vũng Tàu.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Chủ trì tổ thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Nguyên - Gia Lai - Vũng Tàu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã nêu nhiều vấn đề liên quan tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có câu chuyện sách giáo khoa của ngành giáo dục và đào tạo.

Trích lời phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên: "Bây giờ đi rà soát lại vẫn còn hiện tượng viết vào sách giáo khoa, đề nghị rà soát lại việc có sử dụng lại được sách giáo khoa phổ thông của năm trước dùng cho năm sau nữa hay không. Nếu không sử dụng lại được là tại sao. Tuy tiền mua sách giáo khoa không phải là quá lớn, mấy trăm nghìn/1bộ, nhưng nó ảnh hưởng đến muôn nhà, nhà nào cũng có người đi học"

Về phát triển kinh tế - xã hội, đa số các đại biểu đánh giá nền kinh tế đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể có nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh, nhiều đại biểu cũng đồng tình với việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 để xử lý nợ xấu,

Đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đưa ra xử lí nợ xấu theo thủ tục rút gọn là rất khó, hầu như không áp dụng được, tôi đề nghị trong lĩnh vực này Chính phủ xem xét đánh giá kĩ lưỡng và có cân nhắc về vấn đề này để làm sao khi quy định đưa ra thì phải thực hiện được".

Đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế nói chung, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng nêu rõ ảnh hưởng đối với khu vực nông thôn, miền núi.

Nêu rõ thực tế trong thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, hoạch định để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).