Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì thảo luận tổ số 7.

Chủ trì thảo luận tổ số 7, gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật lớn, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách, quy định trong rất nhiều luật khác. Đối với tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đã tổ chức trên 2.900 hội nghị, hội thảo; nhận được trên 32 nghìn lượt ý kiến, góp ý tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật đất đai sửa đổi là quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, khi cho rằng quy định này khó khả thi và đề nghị cân nhắc điều chỉnh lại cho phù hợp.

Theo dự thảo, bảng giá đất xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai, áp dụng từ ngày 1/1 của năm và UBND cấp tỉnh quyết định ban hành. Các đại biểu cho rằng, cần cân nhắc đến tính khả thi của quy định này, vì việc xây dựng bảng giá đất tốn khá nhiều thời gian, nhất là thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, nên thực hiện hàng năm sẽ có tính khả thi thấp.

Bà Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị: "Sau khi HĐND ban hành Nghị quyết, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành Quyết định để ban hành bảng giá đất. Điều này đúng với quy định, đúng với thực tiễn. Tuy nhiên, tôi đề nghị cần nghiên cứu thiết kế lại điều này, đảm bảo không chồng chéo, không làm phức tạp quy trình ban hành bảng giá đất, điều này rất cần đối với các địa phương".

Theo các đại biểu, cần xem xét đến mức độ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng có ảnh hưởng nhiều hay ít đến biến động giá đất. Bởi các vùng kinh tế - xã hội còn khó khăn, kém phát triển thì giá đất ít biến động hơn, không nhất thiết phải quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm mà quy định này chỉ phù hợp cho các khu vực đô thị, phát triển nhanh. Do vậy, có thể quy định mở hơn là 1 đến 3 năm và giao cho các địa phương tự quyết định với những căn cứ được quy định cụ thể.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự./.