Quảng bá hình ảnh thái nguyên đổi mới, phát triển trên sóng đài tiếng nói việt nam
Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2019 - 2022, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025 giữa tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 31/10/2019 UBND tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng nói Việt Nam đã kí kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2019 - 2022 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thông giữa 2 bên. Sau 3 năm triển khai thực hiện, sự phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên với Đài Tiếng nói Việt Nam đã đem lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên đổi mới, phát triển, năng động, sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Đã có trên 800 tin, bài, phóng sự, gần hơn 50 chương trình chuyên đề, khoa giáo về tỉnh Thái Nguyên phát trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam; nhiều chuyên đề nổi bật, được đầu tư công phu, chất lượng phản ánh kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh cũng như sự phát triển của địa phương.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tận dụng lợi thế, phát huy tiềm năng tỉnh Thái Nguyên đang bứt phá vươn tầm, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vục trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Những kết quả đó có sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan thông tin đại chúng trong toàn quốc, trong đó có vai trò rất quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tinh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Các biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã ủng hộ, chia sẻ với tỉnh Thái Nguyên trong suốt thời gian vừa qua, đưa rất nhiều thông tin, nhiều nỗ lực của Thái Nguyên, của người dân Thái Nguyên đến với bạn đọc cả nước. Tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền 1 cách có hệ thống, toàn diện và khách quan, đầy đủ về tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng chí Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận công tác phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Thái Nguyên cho đội nghũ phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp trên địa bàn. Tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin, kịp thời trong tuyên truyền, quảng bá, xác thực thông tin, định hướng dư luận. Qua đó, góp phần đa dạng các sản phẩm báo chí trên các hạ tầng truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với tình cảm, sự gắn bó, đặc biệt là những kết quả rất tích cực trong công tác phối hợp trong 3 năm qua, đồng chí bày tỏ tin tưởng vào thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: "Giai đoạn 2023-2025 với nhiều bước đột phá, đồng thời với kết quả và nội dung chúng ta hướng tới, đây chính là thời kỳ cần phải tích cực đưa truyền thông để tuyên truyền. Đài Tiếng nói Việt Nam xin hứa tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh Thái Nguyên trong công tác tuyên truyền".

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung để tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, cụ thể hóa chương trình phối hợp để đạt hiệu quả cao hơn nữa nhằm cụ thể hoá các mục tiêu phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Quảng bá hình ảnh thái nguyên đổi mới, phát triển trên sóng đài tiếng nói việt nam
Tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025.

Tỉnh Thái Nguyên và Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025, trong đó, tập trung vào một số nội dung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hóa của địa phương.