Quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 80 ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị (điểm cầu Thái Nguyên)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, qua 5 năm thực hiện Quy định 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài…

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Quy định 105, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 80 ngày 18/8/2022 trên cơ sở kế thừa, đồng thời bổ sung, sửa đội một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến, triển khai các nội dung Thông báo số 20 ngày 08/9/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Công văn số 21 ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Thông báo số 20.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình thực hiện bố trí, bổ nhiệm, kỷ luật, cho cán bộ từ chức, thôi công tác...