Quán triệt, triển khai pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh xử lý vi phạm hành chính là một công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính Nhà nước. Trong thời gian qua, việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh về cơ bản được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính nói chung, xử phạt vi phạm hành chính nói riêng của một bộ phận cơ quan chức năng còn lúng túng, chưa kịp thời, chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính còn chưa thực sự đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, gây ra những vướng mắc, khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung quán triệt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn băn khoăn, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Hội nghị quán triệt, triển khai Pháp lệnh số 02/202 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Đồng thời, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.