Quan tâm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện
Hội phụ nữ xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên tích cực tuyên truyền hội viên tham gia BHXH tự nguyện

Chị Tạ Thị Đào, xóm Đồng Ao xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên rất phấn khởi khi nhận được sổ Bảo hiểm xã hội. Trước đây chị Đào luôn cho rằng mình là nông dân mà tuổi đã khá cao và nên không thể tham gia BHXH. Tuy nhiên khi được cán bộ Hội phụ nữ xã tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, thấy mình vẫn được tham gia đóng BHXH và còn được Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng nên chị Đào đã đăng ký tham gia.

Chị Tạ Thị Đào tâm sự: "Trước đây tôi nghĩ người dân không được tham gia BHXH, gần đây Hội Phụ nữ xã có tuyên truyền đến nên hàng tháng tôi đã bớt chút chi tiêu để tham gia, để sau này con cháu và xã hội bớt đi gánh nặng về mình. Có lương hưu mình sẽ thấy tự tin hơn”.

Hiện nay, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cũng là một trong những chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chính vì vậy, xã Đồng Liên đã ra Nghị quyết về việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Trên cơ sở đó, UBND xã đã có những giải pháp để triển khai và nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng ủy xã vào cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên cho biết: “Xã đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, giao cho Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới các thành viên, hội viên và nhân dân. Xã cũng giao cho Hội Phụ nữ đứng ra làm đại lý của xã…”.

Sau khi được Đảng ủy, UBND giao nhiệm vụ tuyên truyền, phát triển đối tương tham gia BHXH, chị Nguyễn Thị Hồng Hiên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã đã rất trăn trở làm cách nào để tuyên truyền để lan tỏa tính nhân văn của chế độ chính sách BHXH đến rộng rãi người dân hiểu và tham gia.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hiên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên cho biết: “Ngoài việc tổ chức hội nghị trực tiếp chúng tôi còn tuyên truyền trên các mạng xã hội, của các hội nhóm đến toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ”.

Tính từ đầu năm đến nay, xã Đồng Liên đã có gần 40 người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 137% chỉ tiêu thành phố giao. Chính nhờ sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực của UBND và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, mà đến nay các chế độ chính sách về BHXH tự nguyện đã được nhiều người dân biết đến và tham gia.