Quan tâm công tác giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định số 410 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thành phố Phổ Yên

Trong quá trình thực hiện chỉ thị số 20 và quy định số 410, BTV Thành ủy Phổ Yên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và giáo dục lịch sử.

Công tác tuyên truyền được đưa vào sinh hoạt chi bộ, duy trì thực hiện hiệu quả dưới nhiều hình thức, công tác giáo dục ở các cấp học phổ thông được quan tâm, chú trọng. Đến tháng 8/2022, 14/18 Đảng bộ xã, phường của thành phố đã hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ. Các cuốn lịch sử đã phát hành đều được xây dựng công phu, tái hiện khá đầy đủ lịch sử truyền thống cách mạng của các địa phương, đơn vị.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 32, từ năm 2014 đến nay, đã có trên 200 cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên. Trung tâm chính trị thành phố đã tổ chức gần 250 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 23 nghìn học viên.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, chỉ đạo đảng bộ các xã, phường chỉnh lý, bổ sung, cập nhật tư liệu; thực hiện số hóa các cuốn lịch sử. Đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử và truyền thống của địa phương cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ cán bộ đảng viên.