Công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm trên địa bàn phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên diễn ra đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19

Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên phối hợp với UBND phường Tân Thịnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tầm soát virus Sars-CoV-2 cho trên 3800 sinh viên các trường cao đẳng, đại học có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn phường Tân Thịnh.

PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19
PHƯỜNG TÂN THỊNH, TP THÁI NGUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC COVID-19