Do số lượng nhân khẩu lớn, để đảm bảo yếu tố an toàn phòng, chống dịch bệnh, phường Hương Sơn đã bố trí 9 điểm lấy mẫu xét nghiệm cố định trên địa bàn.

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
Việc duy trì khoảng cách giữa người dân được đảm bảo
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN

Là một trong 8 phường có yếu tố nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19, việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại phường Hương Sơn được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG SƠN: ĐẨY NHANH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI DÂN

Đối với những trường hợp đặc biệt, phường Hương Sơn cũng đã bố trí nhân lực đến tận nhà để lấy mẫu, tránh bỏ sót.