Phủ Lý thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Lưu Văn Lợi là một trong những hộ thoát nghèo ở xóm Khe Ván, xã Phủ Lý.

Gia đình anh Lưu Văn Lợi là một trong những hộ nghèo xóm Khe Ván, xã Phủ Lý. Năm 2020, được sự tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể của địa phương, anh Lợi đã mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển kinh tế. Cùng với sự nỗ lực của gia đình, qua rà soát năm 2021 gia đình anh lợi đã thoát nghèo thành công.

Anh Lưu Văn Lợi, xóm Khe Ván, xã Phủ Lý, Phú Lương chia sẻ: “Ở đây có nguồn nước, mình làm mô hình kinh tế rừng vườn ao chuồng tổng hợp để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Bằng việc triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp, công tác giảm nghèo ở xã Phủ Lý trong những năm qua đã thu được những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Song song với đó, xã còn quan tâm thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã đã được hỗ trợ xây nhà.

Bà Triệu Thị Nhanh, xóm Na Mọn, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương vui mừng chia sẻ: “Nhà này được xây năm 2018. Xây xong thấy an cư lạc nghiệp, an tâm cố gắng để thoát nghèo”.

Ông Triệu Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phủ Lý, Phú Lương cho biết: “Chúng tôi tiếp tục quan tâm chú trọng việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, các mô hình điểm giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đến thời điểm này Phủ lý đã từng bước giảm nghèo bền vững và làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, khơi dậy tính tự lực của người dân, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.