Đền Đuổm là nơi thờ vị Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh - người có công lao to lớn trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc biên cương phía Bắc của Tổ quốc Đại Việt dưới các vị vua triều Lý - thế kỷ XII. Ông là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở làng Quan Triều, Phủ Phú Lương xưa. Lễ hội đền Đuổm gồm 2 phần: Phần lễ gồm các Nghi thức rước đất, rước nước, nghi thức dựng cây Nêu của người Tày, lễ Mộc Dục, lễ Gia Quan, rước lễ vật vào đền, Đại Tế lễ và khai mạc Lễ hội... Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hoá quảng bá về đất và người Phú Lương như giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, góc chào xuân, không gian ông đồ tặng chữ, con đường hoa mai, hoa đào…

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khai mạc Lễ hội đền Đuổm xuân Quý Mão năm 2023:

Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Khai mạc Lễ hội đền Đuổm xuân Quý Mão năm 2023.
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Các đại biểu nhấn nút khởi động số hóa Di tích lịch sử - danh thắng Quốc gia đền Đuổm.
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Phú Lương: Khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão
Các đại biểu thăm gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Phú Lương.