phu luong day manh cong tac boi thuong giai phong mat bang cac cong trinh
Các dự án đang được các nhà thầu thi công tích cự phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thiện các công trình

Theo đó dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh gồm Gói thầu số 8: Tổng diện tích đất thu hồi là 79.157 m2, đã hoàn tất công tác kiểm kê 95/95 hộ, hiện còn 04 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường; Và gói thầu số 9: Tổng diện tích đất thu hồi 121.036m2, đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường 30/36 hộ. Đối với hạng mục dự án mở rộng đường Quốc Lộ 3, địa bàn qua Thị trấn Đu, xã Động Đạt, xã Yên Đổ đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công. Cùng các dự án mở rộng cụm Công nghiệp Sơn Cẩm I; Dự án trường mầm non Thị trấn Đu; Dự án Bến xe khách phía Bắc Thành phố Thái Nguyên…. đang được các nhà thầu thi công tích cực phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thiện các công trình.