Phú Bình - Từ văn hóa dân gian đến tiềm năng phát triển du lịch
Phú Bình và là thành tố quan trọng tạo nên văn hóa truyền thống.

Tri thức dân gian là nhân tố quan trọng, phổ biến góp phần tạo nên hệ thống văn hoá làng xã truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Tri thức dân gian là một phần không thể thiếu trong bức tranh về làng quê Phú Bình xưa và nay.

GS Sử học Lê Văn Lan nhận xét: "Phú Bình là tinh kết lại một loạt các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa tâm linh, văn hóa cảnh quan và văn hóa xã hội".

Điều này còn được thể hiện rõ qua sự phong phú của tri thức văn hóa dân gian từ những câu đồng dao, phương ngôn vô cùng dí dỏm đã định danh các làng quê nơi vùng đất này.

PGS.TS Trần Thị Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội VHNT Các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đánh giá: "Người ta rất dễ nhớ và cũng có thể rút ra như những bài học trong cuộc sống. Ví như:

'Khéo ăn làng tới

Khéo nói Úc Kỳ

Rù rì Phương Độ

Sừng sộ Nga Mi

Ru không chịu đi là anh làng Vạn

Ăn chơi có hạn là đất Phao Thành

Thích được làm anh là thanh niên làng Cả'

Câu thơ trên muốn nói về một tính cách của những con người thuộc các vùng đất khác nhau".

Tri thức dân gian phong phú đã định danh nhiều vùng đất Phú Bình và là thành tố quan trọng tạo nên văn hóa truyền thống. Được thử thách và chọn lọc trong thời gian, nét đẹp này không chỉ phát triển lan tỏa trong cộng đồng với gần 70 lễ hội dân gian đặc sắc mà còn được phát huy trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng hiện nay.

Phú Bình - Từ văn hóa dân gian đến tiềm năng phát triển du lịch
Tập trung phát triển du lịch tâm linh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình Cho biết: "Huyện Phú Bình có 83 đình chùa sẽ tập trung phát triển du lịch tâm linh, điển hình như đền Cầu Muối đầu năm có hàng vạn du khách thập phương đến tổ chức dự lễ khai hội, đây là một điểm du lịch chủ đạo của huyện. Bên cạnh đó Phú Bình có nhiều di tích cấp tỉnh và Quốc gia, vì vậy chúng tôi chỉ đạo triển khai phát triển và du lịch đảm bảo ngày một phát triển hơn".

Việc lưu giữ, phát huy những nét đặc sắc trong văn học, nghệ thuật và tri thức dân gian ở Phú Bình là việc rất cần thiết. Bởi rõ ràng, từ giá trị và cơ hội phát triển du lịch từ tài nguyên di sản văn hóa các dân tộc, địa phương cần có định hướng đúng đắn nhằm quy hoạch một cách phù hợp trên nguyên tắc vừa bảo tồn tối đa các yếu tố trong văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng được các nhu cầu của du khách. Việc làm đó vừa phát huy được những giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần phát triển du lịch, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.