Thái Nguyên 26
Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 89%
mây cụm
Cập nhật: 19-04-2021 23:30:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 26 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 28 mây thưa
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 26 mây thưa
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mây cụm
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Phú Bình quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược

04/03/2021 22:48
Sau 5 năm thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phú Bình là địa phương đã phát huy lợi thế, tranh thủ đón đầu làn sóng đầu tư chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nối tiếp thành công đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Phú Bình phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025, trong đó sẽ quyết tâm thực hiện thành công 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.