Thái Nguyên 28
Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Cập nhật: 02-08-2021 07:30:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 37 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 03:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 06:00 37 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/08/2021 18:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 06/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Phú Bình giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện thị xã

22/07/2021 10:21
Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và kết nối khu vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phú Bình đã quyết định đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 37 đến cầu vượt Sông Cầu. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong lộ trình xây dựng huyện trở thành địa phương đạt tiêu chí một thị xã và năm 2025.