Xin chờ trong giây lát...

Phú Bình: Cần tăng cường công tác quản lý, phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi

29/09/2020 23:26
Trong những năm qua bằng nguồn vốn đầu tư của trung ương và của tỉnh cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, nhiều hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Bình từng bước được củng cố, nâng cấp đáp ứng hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông dân. Song, hiện nay một số công trình thủy lợi xây dựng từ lâu, đang có nguy cơ xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nhân dân. Trước tình trạng này, huyện Phú Bình đang cố gặp bằng nhiều giải pháp để cải tạo, sửa chữa nhằm đáp ứng tốt nhất, nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn cho các hồ đập.