Phú Bình: Bàn giao 2 nhà đại đoàn kết
Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình hỗ trợ là 50 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Hai hộ gia đình được nhận nhà đại đoàn hết là gia đình bà Dương Thị Ngâm xóm Thượng xã Bảo Lý huyện Phú Bình và gia đình bà Vũ Thị Trang xóm Châu xã Tân Kim. Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình hỗ trợ là 50 triệu đồng từ nguồn quỹ phát động “Tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2022”, số kinh phí còn lại do nguồn tích lũy của 2 gia đình cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của bà con hàng xóm, anh em họ hàng các gia đình.