Phú Bình: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Phú Bình là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau gần 3 năm đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Tân Đức thay đổi rõ rệt. Các tuyến đường liên xóm, trục xóm đều được bê tông hóa; những cây cầu kiên cố mới được xây dựng thay thế cho những cây cầu tạm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Những thành công đã giúp xã Tân Đức được tỉnh lựa chọn để xây dựng trở thành mô hình nông thôn mới nâng cao.

Ông Đào Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đức, huyện Phú Bình chia sẻ: “Tân Đức đã quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân đầu tư các nguồn lực, nâng cấp các tuyến đường giao thông, đặc biệt là tuyến đường mẫu; đồng thời xây dựng kế hoạch, phấn đấu cuối năm 2021 này, xã Tân Đức sẽ hoàn thành cơ bản các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao”.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp chính quyền huyện Phú Bình đã huy động sự vào cuộc của nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Bà Đồng Thị Minh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình cho biết: “Mỗi chủ nhật cuối tuần, chúng tôi tập trung về các xóm để lao động, mang tinh thần vừa động viên để xóm thực hiện tốt chương trình vệ sinh đường xóm để góp phần xây dựng nông thôn mới”

Ông Lê Văn Thiềng, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình cho rằng: “Xây dựng nông thôn mới là mình phải gương mẫu. Động viên mọi người xung quanh mình và con cháu mình, làng xóm mình hiến đất làm đường, làm đẹp cho quê hương”.

Phú Bình: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Phú Bình tập trung làm tốt quy hoạch 11 xã thành phường, thị trấn, 9 đơn vị thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

Các phong trào hiến đất làm đường; xây dựng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp liên kết với dịch vụ du lịch; xây dựng, củng cố thiết chế nhà văn hóa làng đã được triển khai sâu rộng đến cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó tạo nên những hiệu quả tích cực. Tính chung sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 59 triệu đồng/người/năm, vượt 9 triệu đồng so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; tổng nguồn lực đầu tư thực hiện giai đoạn 2016-2020 là trên 2.240 tỷ đồng; tổng xi măng tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là trên 68.300 tấn. Đến nay, 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước kế hoạch và là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tới: “Tập trung làm tốt công tác quy hoạch của huyện để huyện phấn đấu lên thị xã. Cùng với đó, quy hoạch 11 xã thành phường, thị trấn, 9 đơn vị xã thành đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Quy hoạch phải theo hướng đạt chất lượng cao và tiêu chuẩn là phường và thành phố trong tương lai để quản lý, đầu tư cho tốt. Cùng với quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông kết nối với các tuyến đường và đã và đang hình thành”.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Phú Bình phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.